Зустріч зі студентами Центральноукраїнського національного технічного університету

Екологія стала для всього людства не лише наукою, але й способом мислення, поведінки, реальністю дій. Вона стала однією зі сторін гуманізму, що включає в себе духовність, розуміння єдності людини з природою, високу культуру та інтелект.

Процеси демократизації й гуманізації в суспільстві, процеси економічної, екологічної та культурної глобалізації, зростання обсягу інформації, нові завдання, поставлені перед загальноосвітніми навчальними закладами - все це вимагає якісних змін в управлінні всіма ланками системи освіти, а це у свою чергу, вимагає пошуку оптимальних індикаторів ефективності навчально-виховного процесу й діяльності загальноосвітнього закладу в цілому.

Сьогодні незаперечним є той факт, що якісна освіта - це основа успішного розвитку науки, економіки, культури й, зрештою, моралі будь-якої держави. Саме якісні показники розвитку освіти, визначають ефективність суспільного поступу держав в умовах глобалізації світу та підвищення їхньої конкурентної боротьби за якість життя своїх громадян.

Отже, сьогодні, в Державній екологічній інспекції у Кіровоградській області, відбувся захід пов'язаний з поширенням екологічної освіти серед студентів 5 курсу Центральноукраїнського національного технічного університету, які проходять переддипломну практику в структурних підрозділах Держекоінспекції.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці