До уваги органів місцевого самоврядування області!!!

На даний час як в Україні так і на території Кіровоградської області  гостро стоїть питання виникнення несанкціонованих місць видалення відходів. Відповідно до вимог статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування» здійснення контролю за додержанням природоохоронного законодавства  відноситься до делегованих повноважень сільських, селищних та міських рад. Територіальні громади є власниками відходів, що утворюються на об'єктах комунальної власності чи знаходяться на їх території і не мають власника або власник яких невідомий (безхазяйні відходи).

Відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про відходи», щодо яких не встановлено власника або власник яких невідомий, вважаються безхазяйними. З метою запобігання або зменшення обсягів утворення відходів виявлені безхазяйні відходи беруться на облік.

Підставами для визначення відходів безхазяйними та їх обліку можуть бути:

повідомлення власників або користувачів земельних ділянок, на яких виявлено безхазяйні відходи;

звернення (повідомлення) громадян, підприємств, установ та організацій, засобів масової інформації;

результати інспекційних перевірок центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, державної санітарно-епідеміологічної служби, органів місцевого самоврядування.

Органи місцевого самоврядування зобов’язані визначити кількість, склад, властивості, вартість відходів, рівень їх небезпеки для навколишнього природного середовища і здоров’я людини, знайти шляхи їх видалення чи утилізації, а також вжити заходів для визначення власників відходів. У разі потреби для визначення власника безхазяйних відходів та їх оцінки можуть залучатись правоохоронні органи, відповідні спеціалісти і експерти.

Статтею 21 Закону України «Про відходи» визначено повноваження органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами відповідно до яких вони забезпечують: ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів; виконання вимог законодавства про відходи; розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, а також приймають рішення про відвід земельних ділянок для розміщення відходів і будівництва об'єктів поводження з відходами.

Державна екологічна інспекція у Кіровоградській області здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання вимог природоохоронного законодавства у томі числі за поводженням з відходами.

Так станом на 01.10.2020 року фахівцями Державної екологічної інспекції у Кіровоградській області виявлено 35 несанкціонованих сміттєзвалищ твердих побутових відходів. У відповідності до вимог діючого природоохоронного законодавства відповідним органам місцевого самоврядування направлено вимоги  про їх ліквідацію. За порушення вимог правил поводження з відходами відповідальних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

З метою недопущення виникнення несанкціонованих сміттєзвалищ, Державна екологічна інспекція у Кіровоградській області звертається до територіальних громад області з вимогою обов’язкового виконання наданих їм законних повноважень у частині поводження з відходами  на підконтрольних територіях.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці