Інформація для суб'єктів господарювання: Головні аспекти водокористування!

Забезпечення розвитку нашої країни вимагає налагодження ефективного механізму водокористування, адже цей природний ресурс є стратегічно важливим як з економічної точки зору, так і необхідним для забезпечення життєдіяльності. Тому хочемо звернути увагу на деякі головні аспекти, які на сьогоднішній день необхідно знати.

*    Усі води (водні об’єкти) на території України  є виключно власністю Українського народу, однією з природних основ його економічного розвитку та соціального добробуту. Водні об’єкти надаються тільки у користування.

*     Статтею 1 Водного Кодексу України визначено термін «водокористування» - використання вод (водних об'єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи право на забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об'єктів).

*       Водокористувачами в Україні можуть бути підприємства, установи, організації і громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи. Водокористувачі можуть бути первинними і вторинними.

Первинні водокористувачі - це ті, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води.

Вторинні водокористувачі (абоненти) - це ті, що не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їхні системи на підставі договору про водопостачання (поставку води) та/або про водовідведення без отримання дозволу на спеціальне водокористування.

Вторинні водокористувачі здійснюють скидання стічних вод у водні об’єкти на підставі дозволів на спеціальне водокористування.

*       Відповідно до частин 1, 2 статті 48 Водного Кодексу України, спеціальне водокористування - це забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів. Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських (у тому числі для цілей аквакультури) та інших державних і громадських потреб.

Згідно з пунктом 9 частини 1 статті 44 ВКУ, водокористувачі зобов’язані здійснювати спеціальне водокористування тільки за наявності дозволу. Спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування (ч. 1 ст. 49 ВКУ).

*   Дозвіл на спеціальне водокористування видають територіальними органами Державного агентства водних ресурсів України. Видачу (відмову у видачі) та анулювання дозволу на спеціальне водокористування здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

      Не належать до спеціального водокористування:

-         пропуск води через гідровузли (крім гідроенергетичних);

-         скид води з водних об’єктів відповідно до встановлених для них режимів роботи для підтримання екологічних витрат у річці та з метою запобігання виникненню гідродинамічних аварій;

-         подача (перекачування) води водокористувачам у маловодні регіони;

-         усунення шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболочення);

-         використання підземних вод для вилучення корисних компонентів;

-         вилучення води з надр разом з видобуванням корисних копалин;

-         виконання розчистки русел річок, каналів і дна водойм, будівельних, днопоглиблювальних і вибухових робіт;

-         видобування корисних копалин (крім підземних вод) і водних рослин;

-         прокладання трубопроводів і кабелів;

-         проведення бурових, геологорозвідувальних робіт;

-                   забір та/або використання води в об’ємі до 5 кубічних метрів на добу, крім тієї, щовикористовується для виробництва (входить до складу) напоїв та фасованої питної води;

-         інші роботи, які виконуються без забору води та скидання зворотних вод.

Державна екологічна інспекція у Кіровоградській області  повідомляє,  що порушення водного законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

Визначення складу порушень  в частині водокористування і порядок притягнення до адміністративної відповідальності за їх вчинення регулюється  Кодексом України про адміністративні правопорушення. Зокрема:

- стаття 48 КУпАП передбачає, що за самовільне захоплення водних об'єктів або самовільне водокористування, переуступка права водокористування, а також укладення інших угод, які в прямій чи прихованій формі порушують право державної власності на води, — накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

- стаття 59 КУпАП передбачає, що за забруднення і засмічення вод, порушення водоохоронного режиму на водозборах, яке спричиняє їх забруднення, водну ерозію грунтів та інші шкідливі явища, накладення штрафу на громадян у розмірі від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За введення в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об'єктів без споруд і пристроїв, що запобігають забрудненню і засміченню вод або їх шкідливому діянню, —накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

- стаття 60 КУпАП передбачає, що за забір води з порушенням планів водокористування, самовільне проведення гідротехнічних робіт, безгосподарне використання води (добутої або відведеної з водних об'єктів), порушення правил ведення первинного обліку кількості вод, що забираються з водних об'єктів і скидаються до них, та визначення якості вод, що скидаються, — накладення штрафу на посадових осіб від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі  встановлення факту порушення фізичними особами, фізичними особами - підприємцями та юридичними особами вимог чинного природоохоронного законодавства, а саме про охорону та раціональне використання водних ресурсів, проводиться розрахунок  розміру відшкодування збитків заподіяних державі на підставі Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 20.07.2009  № 389 та зареєстрованої  в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2009 р. за № 767/16783.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці