Рекомендації органам місцевого самоврядування з питань дотримання природоохоронного законодавства в частині охорони водних ресурсів!

Державна екологічна інспекція у Кіровоградській області інформує - усі води (водні об'єкти) підлягають охороні від забруднення, засмічення, вичерпання та інших дій, які можуть погіршити умови водопостачання, завдавати шкоди здоров'ю людей, спричинити зменшення рибних запасів, зниження родючості земель та інші несприятливі явища внаслідок зміни фізичних і хімічних властивостей вод, зниження їх здатності до природного очищення, порушення гідрологічного і гідрогеологічного режиму вод.

Державною екологічною інспекцією у Кіровоградській області, як органом державного контролю, вживаються заходи адміністративного та цивільно-правового впливу до підприємств - порушників природоохоронного законодавства, але ситуація також потребує втручання органів місцевого самоврядування.

Раціональне використання водних ресурсів, гармонізація взаємин людини і природи, охорона навколишнього середовища – ці питання відносяться до найбільш актуальних проблем сьогодення, тому що торкаються кожного громадянина, оскільки від їхнього вирішення залежить майбутнє всього людства.

На даний час основними проблемами в частині охорони водних ресурсів на території області є забруднення водних ресурсів внаслідок скидів недостатньо очищених зворотних вод, самовільне водокористування, порушення природоохоронного режиму в прибережних захисних смугах річок, а саме: миття автотранспорту, періодичне засмічення побутовим сміттям, розорення земель під городи, внесення добрив.

Враховуючи вищевикладене, з метою охорони та попередження забруднення природних ресурсів, зокрема поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення, недопущення фактів порушення режиму використання прибережних захисних смуг, водоохоронних зон (розорювання, забудова та інше не цільове призначення) та відповідно до ст.202 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст.10 Водного кодексу України Державна екологічна інспекція у Кіровоградській області рекомендує Вам:

-   здійснювати заходи щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

-  здійснювати  безпосередній контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів водних об’єктів у межах населених пунктів;

-  забезпечити вжиття необхідних заходів щодо розробки проектів землеустрою по встановленню меж прибережних смуг річок та інших водних об’єктів у межах населених пунктів;

- проводити роз’яснювальну роботу з населенням підвідомчої території, щодо недопущення самовільного водокористування, самовільного проведення робіт та заборони розорювання, зняття верхнього шару ґрунту, здійснення садівництва та городництва  у прибережних захисних смугах водних об’єктів;

-  встановлювати правила загального користування водними об'єктами в порядку, визначеному статтею 47 Водного Кодексу України.

У разі виявлення фактів самовільного водокористування (забір води, скидання стічних вод),  порушення режиму використання земель водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, природно-заповідного  та іншого природоохоронного призначення вживати заходів щодо усунення таких порушень та інформувати Державну екологічну інспекцію у Кіровоградській області за тел. (0522) 32-08-33 або на ел.адресу  еcoinsp@ukr.net.

 

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці